Anghenion DVLA. DVLA legal standards

Yr wythnos yma, cafodd Huw sgwrs ar BBC Radio Cymru gyda Dylan Jones (Y Post Cyntaf).

Roedd y drafodaeth ynglyn a’r nifer o yrrwyr sydd yn dreifio cerbyd, gyda lefel golwg yn is nac anghenion cyfreithlon y DVLA.

Y prif gynghor i gleifion yw i neud yn siwr eich bod yn mynychu prawf llygaid yn rheolaidd (pob blwyddyn neu ddau, yn ddibynol ar amgylchiadau), er mwyn sicirhau fod iechyd y llygaid a’r sbectol yn addas. Wrth wneud hyn, y gobaith yw y bysa unrhyw broblem yn gallu cael ei drafod a’i ddatrys cyn fod y lefel golwg angenrheidiol mewn perryg.

 

This week, Huw had a chat with Dylan Jones on BBC Radio Cymru ‘Y Post Cyntaf’.

The topic of conversation was the recent DVLA revelation regarding the number of drivers that do not meet the legal vision standards.

The main advice to patients is to attend regular eye-examinations (every one to two years, depending on circumstances), so that any eye health or glasses can be sorted before any concerns arise regarding the legal requirement.

Click here to arrange your appointment, or feel to contact us to discuss any concerns you may have.

LATEST NEWS